تاییدیه های کارفرمایان اخذ ایزو
نام شرکت

شرکت احداث پایه

مدیر عامل

علی عزالدین لو

تاریخ
دسته بندی
consultation, HSE, IMS
برچسب ها
اخذ گواهینامه HSE, اخذ گواهینامه IMS, مشاوره HSE, مشاوره IMS

احتراما بدینوسیله رضایت و قدردانی خودرا نسبت به ارائه مطلوب خدمات مهندسی در زمینه مشاوره و همراهی کامل و همه جانبه در مراحل استقرار الزامات سیستم های مدیریتی و استانداردها و همکاری در زمینه انجام ممیزی های سالانه و مراقبتی سیستم های IMS,HSE-MS را در شرکت احداث پایه اعلام داشته و از خداوند متعال توفیق آن گروه مشاور را در خدمت به میهن اسلامی مسئلت دارد.
مدیر عامل شرکت احداث پایه
علی عزالدین لو