اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

استاندارد ملی ایران ISIRI

مشاوره اخذ استاندارد ملی ایران - استاندارد ISIRI 13000

گواهینامه استاندارد ملی ایران ISIRI، سامانه مدیریت کیفیت فراگیر ایران

خلا یک استاندارد ملی در زمینه مدیریت یکپارچه از مدتی قبل نزد صاحب نظران مدیریت کیفیت کشور مطرح بوده, تا بالاخره یکی از شرکت های مهندسی مشاور کشور اقدام به تهیه یک پیش نویس در زمینه استاندارد ملی ایران و ارایه ان به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمود, اداره استاندارد ایران با مبنا قرار دادن این پیش نویس و با تشکیل یک کمیته کارشناسی اقدام به تدوین استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر ایران – الزامات به شماره ۱۳۰۰۰ کرد و ان را در مهر ماه ۸۹ منتشر نمود.

برای تدوین استاندارد ملی ایران از استانداردهای ISO 9001 ,OHSAS 1800 , ISO 14001, استاندارد EFQM و الزامات مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای BSI/PAS 99 و AS/NZS استفاده شده است. استاندارد ملی ایران به طور مستقیم برای صدور گواهینامه مدیریت یکپارچه IMS در کشور ایران تدوین شده و پیشنهاد می شود که شرکت های داخلی اقدام به اخذ این گواهینامه نمایند.ISIRI 13000 از ساختار فرایندی مبتنی بر چرخه PDCA استفاده نموده و با داشتن یک دید استراتژیک تقریبا بسیاری از نقاط ضعف استانداردهای سه گانه مدیریت کیفیت , ایمنی و محیط زیست را بر طرف کرده و از الزامات انها فراتر رفته و تقریبا تمام الزامات ISO14001, ISO 9001 ,OHSAS 18001 را پوشش میدهد لذا در صورت استفاده از این الگو امکان صدور گواهینامه های فوق الذکر در صورت درخواست شرکت وجود دارد , لذا شرکت مشاوره مهندسی هارپاک برای مشتریانی که از الگوی ISIRI 13000 استفاده نموده باشند این گواهینامه های بین المللی را همزمان صادر می کند.

مشاوره رایگان اخذ استاندارد ملی ایران ISIRI