اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ISO TS 29001, ISO TS 29001

مشاوره اخذ ایزو TS 29001 استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ایزو TS 29001 گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

اخذ ایزو TS 29001 (ISO-TS-29001)

این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریکا (API) است، به ویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد.

این استاندارد مبتنی بر ایزو۹۰۰۱ بوده و متقاضیان مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان‌هایی که در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهی ایزو TS 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند.

مشاوره رایگان اخذ استاندارد ایزو ISO TS 29001