اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۲۲۰۰۰ (ISO 22000)

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ISO 22000

ایزو ۲۲۰۰۰ (ISO 22000) مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته

اخذ ایزو iso 22000

استانداردهای سری ISO 22000 بوسیله کمیته فنی محصولات غذایی سازمان بین المللی استاندارد ISO-TS -34 با همکاری کارشناسان FAO و WHOبا توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد. ویژگی مهم این استاندارد قابلیت اجرای ان در تمام بخشهای مرتبط با صنایع غذایی , از جمله صنایع تولید کننده ماشین آلات و مواد بسته بندی صنایع غذایی و صنایع غذایی دام و طیور , شرکت های توزیع کننده و فروشنده مواد غذایی و غیره می باشد. این استاندارد علاوه بر اینکه دارای تمام الزامات HACCP می باشد , سایر الزاماتی که در یک سیستم مدیریتی لازم است را شامل شده و با استاندارد ISO 9001 نیز همخوان می باشد.

مشاوره رایگان اخذ استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ (ISO 22000)