اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو TS 16949, ISO TS 16949

مشاوره اخذ ایزو TS 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی

ایزو TS 16949 گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی

اخذ ایزو TS 16949 (ISO-TS-16949)

خلا یک استاندارد ملی در زمینه مدیریت یکپارچه از مدتی قبل نزد صاحب نظران مدیریت کیفیت کشور مطرح بوده, تا بالاخره یکی از شرکت های مهندسی مشاور کشور اقدام به تهیه یک پیش نویس در این زمینه و ارایه ان به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمود, اداره استاندارد ایران با مبنا قرار دادن این پیش نویس و با تشکیل یک کمیته کارشناسی اقدام به تدوین استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر ایران – الزامات به شماره ۱۳۰۰۰ کرد و ان را در مهر ماه ۸۹ منتشر نمود.

مشاوره رایگان اخذ استاندارد ایزو ISO TS 16949