اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

استاندارد GMP و استاندارد GHP

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد GMP و استاندارد GHP

گواهینامه استاندارد GMP و استاندارد GHP

اخذ استاندارد gmp

مناسب بودن شرایط تولید و بهداشتی بودن آن برای مصرف کنندگان به عنوان یک دغدغه مهم در آمده و آنها مایلند بهینه بودن شرایط تولید به نحو مناسبی به اثبات برسد. هر چند اداره استاندارد و نظارت بر غذا و دارو در تمام کشورها بر این مهم نظارت دارند, ولی بسیاری از سازمان ها علاوه بر این تاییدیه ها به ویژه برای صادرات از خدمات یک شرکت گواهی دهنده بین المللی برای تایید مناسب بودن شرایط تولید و اعلام ان به مشتریان استفاده می کنند.این گواهینامه به اختصار گواهینامه GMP خوانده می شود.

استاندرد GMP و استاندارد GHP چیست؟

اخذ استاندارد ghp

تولید یک محصول سالم و مناسب برای استفاده, نیاز به ایجاد شرایط و زیر ساخت هایی دارد که در صنایع غذایی و دارو وتجهیزات پزشکی این شرایط به طور خلاصه GMP و GHP خوانده می شود.عملیات تولید خوب یا (GMP) Good Manufacturing Practice بخشی از سامانه تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و مناسب بر اساس استانداردهای کیفی تولید و مورد کنترل قرار کرفته است.

مشاوره رایگان اخذ استاندارد GMP و استاندارد GHP