اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۴۰۰۱ (ISO 14001)

مشاوره اخذ ایزو 14001 (ISO 14001) - گواهینامه استاندارد مدیریت محیط زیست

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ (ISO 14001) استاندارد مدیریت محیط زیست

انسان در طی قرن بیستم بیشترین صدمه را به محیط زیست وارد کرده است. با هشدار اندیشمندان اولین قدم ها برای برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست در ۱۹۹۴ و توجه جهانی به وضعیت محیط زیست بیانیه کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی موسوم به بیانیه استحکام در ۱۹۷۲ با شعار (تنها یک کره مسکونی) در ۲۶ اصل صادر شد.در سال ۱۹۸۹ قطعنامه حفاظت از آب و هوا در چهل و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. در ۱۹۹۲ موسسه استاندارد بریتانیا استاندارد BS 7750 تحت عنوان سیستم مدیریت محیط زیست منتشر شد و تا ۱۹۹۳ اجرای آزمایشی ان پایان یافت. سایر کشورها نیز بلافاصله اقدام به تدوین استانداردهایی شبیه ان نمودند و در پایان در سال ۱۹۹۴ نسخه نهایی ان برای صدور گواهینامه مدیریت EMS بوسیله شرکت های گواهی دهنده CB صادر شد و در نهایت در سال ۱۹۹۶ استاندارد سری ۱۴۰۰۱  (ایزو ۱۴۰۰۱ – ISO 14001)توسط سازمان جهانی استاندارد سازی منتشر شد.

مشاوره رایگان اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ (ISO 14001)