اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

استاندارد ۵S نظام آراستگی محیط کار

مشاوره استاندارد نظام آراستگی محیط کار ۵S

استاندارد نظام آراستگی محیط کار ۵S

مشاوره اخذ استاندارد 5S

نظام آراستگی محیط کار ۵S مجموعه فعالیتهایی است که در قالب یک نظام فرهنگی- مدیریتی صورت می گیرد و بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته ، مرتب، پاکیزه، زیبا و دلپذیر، استاندارد و با انضباط برای کار تاکید می ورزد . ۵S فضایی مناسب ، بهره ور ،زیبا ، شاد و ایمن را در محیط کار ایجاد می نماید.

۵S یعنی ۵ اصل برای دستیابی به یک محیط کار با کیفیت، که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن توسعه یافته است. که شامل هزاران کار کوچک است که باید تمامی پرسنل در آن مشارکت داشته باشند و هر کسی به سهم خود همت کند. این سیستم یکی از تکنیکهای برتر در زمینه مدلهای تعالی سازمانی نظیر EFQM و فلسفهTQM می باشد که در کنار سیستمهایی چون KSS (سیستم پیشنهاد کایزن)، QCC  (دوایر کنترل کیفیت)، TQC (کنترل کیفیت جامع)، TPM (نگهداری بهره ور جامع)، JIT (تولید بهنگام)  و… بستر مناسبی را جهت افزایش بهره وری در سازمانها ایجاد می کند.

مزایای استفاده از استاندارد ۵S

سپیدی و پاکیزگی Clean Sweeping – Keep سئیسُ (Seiso)

نوسازی تصویر سازمان در بین مشتریان

ارتقا روحیه کار گروهی بین پرسنل

سامان دادن و مرتب کردن Systematic Arrangement - Keep in good order سئیتُ (Sitio)

افزایش روحیه کارکنان و میزان وفاداری آنها به سازمان

رضایت پرسنل و مشتری

سازمان یافتگی و انضباط Self discipline – Discipline شیتسوکه (Shitsuke)

موجب پیدایش فرصتها ی روزافزونی برای حذف فرآیندها ی کاری زائد

افزایش بهره وری

سوا کردن و دور کردن غیرضروری ها (خانه تکانی cleaning up- Sorting out ) سئیری (Seiri)

سعی در حفظ مطلوب Standardizing سئیکتسو (Seketsu)

کاهش خرابی تجهیزات

مشاوره رایگان استاندارد نظام آراستگی محیط کار ۵S