اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۵۱۶۱ HACCP, 15161 HACCP

مشاوره اخذ ایزو 15161 HACCP (ISO 15161 HACCP) گواهینامه استاندارد آیین کار ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی

گواهینامه ایزو ۱۵۱۶۱ Haccp (ISO 15161 HACCP) استاندارد آیین کار ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی

اخذ ایزو 15161 haccp (iso 15161 haccp)

سلامت غذا بر سلامت مردم و جامعه و در نتیجه توسعه هر کشور تاثیر به سزایی دارد , لذا در کشورهای مختلف دولت ها ایین کارها و روش های مدیریتی , نظارتی را به منظور اطمینان از سلامت مواد غذایی تدوین کرده اند که یکی از مشهورترین انها ایین کار HACCP ( Hazard Analysis & Critical Control Point) می باشد. استاندارد HACCP بر شناسایی , رتبه بندی و کنترل خطراتی که سلامت مواد غذایی را در مراحل مختلف تولید و توزیع و مصرف تهدید می کند مبتنی می باشد.

این آیین کار دارای ۷ گام بوده که الزامات ان در Codex Alimentarious Commission صنایع غذایی شرح داده شده و ادارات ناظر بر سلامت مواد غذایی و دارویی در کشورهای مختلف اقدام به اعتبار دهی به این ایین کار نموده و بعضا ان را اجباری نمودند. برای مثال در اروپا صنایع غذایی موظف به اجرای الزامات HACCP در سیستم کیفیت خود می باشند.شرط لازم برای پیاده سازی این استاندارد ,داشتن شرایط مناسب محیط تولید (GMP) و استفاده از مواد اولیه و فرایند تولید , بسته بندی و ارسال سالم می باشد.

پیاده سازی ایین کار HACCP به تنهایی توصیه نمی شود و بهتر است به صورت جزیی از استاندارد ISO 9001 اقدام به اجرای ان شود لذا سازمان جهانی استاندارد سازی به این منظور استاندارد ایزو ۱۵۱۶۱ (ISO 15161) را تدوین نموده است. پایه استاندارد ایزو ۱۵۱۶۱ (ISO 15161) استاندارد ایزو ۹۰۰۱ (ISO 9001) می باشد.

مشاوره رایگان اخذ ایزو ۱۵۱۶۱ HACCP (ISO 15161 HACCP)