اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۰۰۰۲ (ISO 10002)

مشاوره اخذ ایزو 10002 (ISO 10002) - گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رضایت مندی مشتری

گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ (ISO 10002) سیستم مدیریت کیفیت رضایت مندی مشتری

ایزو 10002 (ISO 10002) سیستم مدیریت کیفیت رضایت مندی مشتری

با کنترل موثر شکایات شانس زیادی برای بررسی درخواست مشتریان خواهید داشت. و می توانید شکایت مشتری را به رضایت آن تبدیل کنید. مخصوصا زمانیکه شما شکایات را فرصتی برای پیشرفت چرایی و چیستی کار می پندارید . ایزو ۱۰۰۰۲ می تواند به شما کمک کند تا به این امر برسید که بدون توجه به اندازه و ماهیت شرکت شما می باشد. سیستم مدیریت شکایات مشتریان بعنوان نیاز اصلی و ضروری هر شرکتی می باشد. مخصوصا شرکت هائی که می خواهند موفق شوند و موفق بمانند.

مشتریان خیلی بیشتر از آنچه که شما خدمات می دهید انتظار دارند و رقیبان شما به سختی تلاش می کنند تا این انتظارات را برآورده کنند. با ایزو ۱۰۰۰۲ شما نیز می توانید این کار را انجام دهید. این ایزو به شما کمک می کند تا شکایات را مشخص کرده و عامل آنها را پیدا کرده سپس آنها را رفع کنید. ایزو ۱۰۰۰۲ همچنین به شما امکان می دهد تا قسمت هایی را در شرکت خود بیابید که جای پیشرفت داشته و نهایتا عامل شکایات را از بین می برد. این استاندارد پروسه ها و کنترل های مدیریتی را مشخص می کند که به شما کمک می کند تا شکایات مشتریان را بطور موثری کنترل کرده و مطمئن شود که مشتریان بسیاری از خدمات ارائه شده رضایت دارند.

مشاوره رایگان اخذ ایزو ۱۰۰۰۲ (ISO 10002)