اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

استاندارد شش سیگما six sigmas

مشاوره اخذ استاندارد شش سیگما

شش سیگما

مشاوره اخذ استاندارد شش سیگما

شش سیگما سیستمی است شامل مجموعه ای از ابزارهای بهبود مستمر برای تمرکز بر روی فرآیندها، تحلیل و مقایسه آنها و تخصیص منابع به فرآیندهایی که نیازمند توجه بیشتر هستند. وجه مشترک فرآیندهای مختلف یک سازمان این است که اکثر آنها در معرض وقوع خرابی هستند. تمام فرآیندها خرابی ایجاد می کنند و این خرابی ها باعث دوباره کاری، اتلافات، هزینه و نیروی انسانی اضافی می شود. متمرکز کردن عمده تلاش ها بر روی کاهش خرابی ها علاوه بر کاهش بار کاری، هزینه انجام فرآیندها را نیز کاهش می دهند.

شش سیگما با تعریف معیارهایی که نشان دهنده میزان خرابی در فرآیند هستند. امکان مقایسه همزمان وضعیت عملکردی فرآیندهای مختلف فراهم می آورد و در تصمیم گیری در مورد محل تمرکز منابع برای عملکرد بهتر کمک می کند. شش سیگما چیز جدیدی نیست . مفهوم شش سیگما در نیمه دهه ٨٠ میلادی توسط شرکت موتورولا به منظور تحلیل فرآیندهای تولیدی و حذف خرابی ها گسترش داده شد. سپس در سال های بعد شش سیگما نه در فرآیندهای تولیدی بلکه در سایر فعالیت های سازمانی از قبیل توسعه محصول، نر م افزار و فرآیندهای تجاری بکار گرفته شد.

مشاوره رایگان پیاده سازی شش سیگما