تاییدیه های کارفرمایان اخذ ایزو
نام شرکت

شرکت دانه چین پارس

تاریخ
دسته بندی
HACCP, ISO22000, ISO9001
برچسب ها
اخذ ایزو 15161, اخذ ایزو 22000, اخذ ایزو 9001, اخذ ایزو HACCP

به پاس قدر دانی و توفیقات سازمان محترم جنابعالی مبنی بر ارتقاء سطح آموزش و مهارت و مشاوره و اخذ گواهی نامه های ISO9001:2008, ISO22000:2005, HACCP توسط جنابعالی شایسته تحسین و تکریم می باشد لذا بر خود لازم میدانیم خالصانه همکاری صمیمانه تان را ارج نهاده و از درگاه باریتعالی موفقیت و سربلندی شما را مسئلت می نماییم.
با تشکر
شرکت دانه چین پارس