اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

ایزو ۱۰۰۱۵ (ISO 10015)

مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ISO 10015 سیستم مدیریت آموزشی

ایزو ۱۰۰۱۵ (ISO 10015) گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت آموزشی

اخذ ایزو 10015 - iso 10015

استاندارد سیستم مدیریت آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ با سیستم سنجش اثر بخشی آموزشی توسط کمیته فنی، ISO /TC176 مدیریت و تضمین کیفیت کمیته فرعی SC 3 و فناوری های حمایتی تهیه شده است. نمایندگان ۲۲ کشور در دسامبر ۱۹۹۹ پیش نویس اصلی استاندارد را طراحی کردند. این استاندارد در تمامی سازمانهای خدماتی، تولیدی، صنعتی، بازرگانی و … کاربرد دارد. در این استاندارد بهبود مهارتها، ارتقا دانش و رفتارهای مناسب مورد تاکید می باشد. به عبارت دیگر بحث مهارت، دانش و رفتار به هم تنیده شده است.

مشاوره رایگان اخذ ایزو ۱۰۰۱۵ (ISO 10015)