حضور هارپاک اندیشه در نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان 1 (1)

حضور هارپاک اندیشه در نمایشگاه صنعت ساختمان سال ۹۸

حضور گروه مهندسی مشاور هارپاک اندیشه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران ۰۶ لغایت ۰۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه صنعت ساختمان 2
نمایشگاه صنعت ساختمان 1 (1)