تاییدیه های کارفرمایان اخذ ایزو
نام شرکت

شرکت ایده آفرین امروز

مدیر عامل

علیرضا سید محسنی

تاریخ
دسته بندی
consultation, ISO9001
برچسب ها
اخذ ایزو 9001, مشاوره ایزو 9001

بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس این مجموعه را از حسن همکاری، خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب عالی در خصوص ارایه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه سیستم های مدیریتی و استاندارد بهبود، بهره برداری ئ تعالی سازمانی و بازرسی اعلام نموده، برای شما در تمام عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.

رئیس هیئت مدیره شرکت ایده آفرین
علیرضا سید محسنی