تاییدیه های کارفرمایان اخذ ایزو
نام شرکت

شرکت آذر یورد تبریز

مدیر عامل

ایرج امین نیا

تاریخ
دسته بندی
HSE, IMS
برچسب ها
اخذ گواهینامه HSE, اخذ گواهینامه IMS

بدینوسیله از زحمات و تلاشهای اساتید آن شرکت محترم در خصوص ارائه دانش به صورت عملی و تئوری در امر بهبود بخشیدن به نحوه مدیریت ایمن سازی محیط کار و زیست محیطی به پرسنل این شرکت (آذر یورد تبریز) به منظور اخذ گواهینامه های HSE-IMS که موجب رشد و ارتقاء کیفی و کمی در انجام کارهای دردست اجرا گردیده، تقدیر و تشکر به عمل می آید.
امید است همواره در راه سعادت و سربلندی میهن سربلند اسلامی موفق و مؤید باشید.

ایرج امین نیا
مدیر عامل شرکت آذر یورد تبریز