تاییدیه های کارفرمایان اخذ ایزو
نام شرکت

شرکت جهان فر نوین

مدیر عامل

رضا لک

تاریخ
دسته بندی
ISO9001
برچسب ها
اخذ ایزو 9001

اینجانب رضا لکمدیر عامل شرکت جهان فر نوین حضور فعال و همکاری شایسته آقای ژوبین کرباسی زاده را در جهت مشاوره و آموزش گواهینامه ISO9001:2008 و همچنین نشان استاندارد ملی ایران در زمینه تجهیزات پخت نان های فانتزی را ارج می نمایم و از ایشان سپاس و قدردانی لازم را دارم.

رضا لک
مدیر عامل شرکت جهان فر نوین