اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

مراحل اخذ نشان گواهینامه استاندارد CE

مراحل اخذ استاندارد CE نشان گواهینامه استاندارد اروپا

مشاوره با هارپاک درباره مراحل اخذ نشان گواهینامه استاندارد CE

item showcase image

۰۱

اعلام مشخصات جنس محصول

۰۲

اعلام مشخصات نوع و کارایی محصول

۰۳

درخواست CE اورجینال و یا خود اظهاری

۰۴

هماهنگی برای قرار ملاقات و بازدیدها

ارایه مدارک و الزامات مورد نیاز اخذ CE

item showcase image

۰۱

ارایه نقشه های لازم مربوط به محصول مورد نظر

۰۲

ارایه مدارک فنی مربوط به محصول مربوطه

۰۳

ارایه راهنمای کاربرد و کارایی محصول

۰۴

ارایه موارد رعایت نکات ایمنی

مراحل فرآیند صدور استاندارد CE

item showcase image

۰۱

مطالعه و شناسایی مقررات و استاندارد اروپایی محصول مورد نظر

۰۲

شناسایی دایرکتیو ها و راهنمای مورد کاربرد

۰۳

گرد آوری و تهیه طرح های کیفیتی تست و بازرسی

۰۴

هماهنگی جهت نمونه برداری و انجام تست ها و آزمون های لازم مندرج در استاندارد مربوط محصول

۰۵

تکمیل مدارک مهندسی

۰۶

تکمیل پرونده فنی و چک لیست های موسسه

دریافت گواهینامه استاندارد CE

item showcase image

اخذ گواهینامه CE

دریافت تاییدیه اروپایی و کد ۵ رقمی مربوط به محصول (CE اورجینال)

درباره گواهینامه استاندارد CE