فروش کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی جرم است

فروش کالاهای غیر استاندارد

فروش کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی جرم است

مدیرکل استاندارد استان تهران:
فروش کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی جرم است

مدیرکل استاندارد استان تهران از ممنوعیت عرضه و توزیع کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی خبر داد و گفت: “با تخلف فروشندگان اینترنتی از طریق نظارت دقیق و همه جانبه، به صورت جدی برخورد می‌کنیم.”

فروش کالاهای غیر استاندارد

فروش کالاهای غیر استاندارد