ظروف ملامین غیراستاندارد جمع‌آوری می‌شود

ظروف ملامینی

ظروف ملامین غیراستاندارد جمع‌آوری می‌شود

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، ظروف ملامین مشمول استاندارد اجباری بوده و هرگونه تولید و عرضه آن بدون اخذ مجوز استاندارد غیرقانونی است.
بر اساس این گزارش، بازرسان استاندارد در اجرای طرح کنترل بازار استان تهران، ۶ برند غیراستاندارد ظروف ملامین با نام‌های اوپال جام، گلریز یزد، آیلار یزد، نگین یزد، پریناز و بانو یزد را شناسایی کردند.
گفتنی است، از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز تولیدی و عرضه در استان تهران، توسط بازرسان استاندارد صورت گرفته‌است.

ظروف غیر استاندارد

ظروف غیر استاندارد