استاندارد تهران Tag

آغاز همکاری شرکت مهندسی هارپاک اندیشه با اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران وکانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایرانجهت گسترش زمینه فعالیت کاری شرکت با دبیر کل انجمن صنفی صنایع غذایی ایران آقای کاوه زرگران، نشستی برگزار شد تا بتوانیم همکاری...