۲۰ درصد تخفیف آموزشی دوره تابستانه

آموزش ایزو

۲۰ درصد تخفیف آموزشی دوره تابستانه

آکادمی آموزشی هارپاک در نظر دارد در فصل تابستان به کلیه دانشجویان مشتاق در زمینه ی آموزش سیستم های مدیریت کیفیت با ارائه کارت دانشجویی، این افراد را از ۲۰ درصد تخفیف آموزشی آکادمی برخوردار گرداند جهت ثبت نام و ارسال مدارک با روابط عمومی سازمان تماس حاصل فرمایید.