اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

حضور هارپاک اندیشه در نمایشگاه های بین المللی سال ۹۶

نمایشگاه اخذ استاندارد و ایزو

حضور هارپاک اندیشه در نمایشگاه های بین المللی سال ۹۶

حضور مستمر گروه مهندسی مشاوره هارپاک اندیشه در نمایشگاه های بین المللی در صنعت های گوناگون در سال ۹۶

به یاری خداوند بزرگ توانستیم در سال ۹۵ در ۵ نمایشگاه حضور داشته باشیم لیکن در سال ۹۶ قصد شرکت در چندین نمایشگاه با صنعت های غذا ،ساختمان ، مبلمان و … را داریم.