اخذ ایزو و اخذ استاندارد هارپاک اندیشه

آغاز همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

اخذ ایزو اتاق بازرگانی

آغاز همکاری با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

آغاز همکاری شرکت مهندسی هارپاک اندیشه  با اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران وکانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

 جهت گسترش زمینه فعالیت کاری شرکت با دبیر کل انجمن صنفی صنایع غذایی ایران آقای کاوه زرگران، نشستی برگزار شد تا بتوانیم همکاری مستمری را داشته بایم.