توانایی های شرکت هارپاک

توانایی های شرکت هارپاک

  • توانایی های شرکت هارپاک:
  •       مشاوره و اخذ پروانه استاندارد ملی ایران ISIRI  با همکاری سازمان استاندارد و تحقیقات جمهوری اسلامی ایران

  •        پیاده سازی ، آموزش و استقرار و اخذ گواهینامه سیستم های مدیریتی  کیفیتی (ISO)

  •       پیاده سازی آموزش و استقرار سیستم های نوین مدیریتی جهان در راستای بهبود سازمان( (EFQM – PBM

      اخذ مجوزهای صادراتی :

  •       ۳-۱ گواهینامه محصول اروپا CE  با همکاری شرکت های NB  دارای کد ۴ رقمی ثبت اتحادیه اروپا NANDO

  •       ۲-۳   اخذ گواهینامه COC  جهت صادرات به عراق با همکاری شرکت های بازرسی IEI , SGS

  • ۳-۳ اخذ مجوز حلال جهت صادرات مواد غذایی به کشورهای اسلامی