اخذ نشان استاندارد ملی ایران

اخذ نشان استاندارد ملی ایران

اخذ نشان استاندارد ملی ایران برای کلیه واحد های تولیدی مشمول کالای استاندارد اجباری و تشویقی در کل ایران و کلیه مدارک ملزم آن در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه ( ازجمله )

• ثبت نام و علامت تجاری (برند)

• اخذ ایران کد برای کلیه محصولات

• ثبت شرکت

• اخذ پروانه کسب / پروانه بهره برداری / جواز تاسیس

• انجام امور مربوط به استخدام و تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت